Australian Pacing Gold
Grand Circuit Series

Points Table:  2016/2017

   Updated to include Leg 7 of the 2016/2017 Australian Pacing Gold Grand Circuit Series 2016/2017 Results
     Grand Circuit Home Page  


  Horse Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Total  
  LAZARUS NZ 100   100   40 240
  SMOLDA 20 100 5 60 185
  BLING IT ON 20 40 100 5 165
  LENNYTHESHARK 40 100 140
  CHICAGO BULL NZ 100 100
  OUR DREAM ABOUT ME NZ 100 100
  TIGER TARA (NZ) 60 20 80
  HECTORJAYJAY 60 5 10 75
  YAYAS HOT SPOT NZ 60 4 64
  HUG THE WIND NZ 60 3 63
  JOHN OF ARC NZ 2 60 1 63
  MAJOR CROCKER 60 60
  BEAUDIENE BOAZ NZ 40 5 45
  TITAN BANNER (NZ) 40 3 43
  ARDEN'S CHOICE (NZ) 40 40
  SOHO TRIBECA 40 40
  ADAM CARTWRIGHT 20 20
  DEIGHTFUL OFFER NZ 20 20
  OUR WAIKIKI BEACH 20 20
  TACT TATE NZ 20 20
  CHRISTEN ME NZ 10 5 15
  FRANCO NELSON NZ 5 10 15
  OUR JERICHO NZ 3 10 13
  ALLBLACK STRIDE NZ 10 2 12
  IDEAL SUCCESS NZ 10 10
  THE FAITHFUL (NZ) 10 10
  NO DOCTOR NEEDED NZ 4 4 8
  MESSINI 3 2 1 6
  THE BUCKET LIST NZ 4 2 6
  BETTORS FIRE NZ 5 5
  YOUNG MODERN 4 1 5
  IM CORZIN TERROR NZ 4 4
  MYNAMESKENNY 4 4
  CRUZ BROMAC NZ 3 3
  MAJOR REALITY NZ 3 3
  SALTY ROBYN NZ 3 3
  BRILLIANT STRIKE (NZ) 2 2
  LITTLE RASCAL (NZ) 2 2
  (LETS) CHASE THE DREAM NZ 1 1
  CYAMACH NZ 1 1
  GUARANTEED 1 1
  HAVE FAITH IN ME NZ 1 1
  HUGHIE GREEN NZ 1 1
  LEWY RISK (NZ) 1 1
  MACH DORO 1 1
  MAJOR SECRET 1 1
  MIGHTY FLYING MAC NZ 1 1
  MOONROCK (NZ) 1 1
  MOSSDALE CONNER NZ 1 1
  OUR JIMMY JOHNSTONE NZ 1 1
  QUICK AS A TRICK NZ 1 1
  RUN ONEOVER NZ    1                   1


  1st = 100 points, 2nd = 60 points, 3rd = 40 points, 4th = 20 points, 5th = 10 points, 6th = 5 points, 7th = 4 points, 8th = 3 points, 9th = 2 points, 10th and lower = 1 point. 
           

back to top